1-β-D-2-deoksi-D-ribofuranoziltimidinas


1-β-D-2-deoksi-D-ribofuranoziltimidinas
1-β-D-2-deoksi-D-ribofuranoziltimidinas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėktimidinas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

  • deoxythymidine — timidinas statusas T sritis chemija apibrėžtis nukleozidas santrumpa( os) Thd, dThd atitikmenys: angl. deoxythymidine; thymidine rus. дезокситимидин; тимидин ryšiai: sinonimas – deoksitimidinas sinonimas – 1 β D 2 deoksi D ribofuranoziltimidinas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • thymidine — timidinas statusas T sritis chemija apibrėžtis nukleozidas santrumpa( os) Thd, dThd atitikmenys: angl. deoxythymidine; thymidine rus. дезокситимидин; тимидин ryšiai: sinonimas – deoksitimidinas sinonimas – 1 β D 2 deoksi D ribofuranoziltimidinas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • timidinas — statusas T sritis chemija apibrėžtis nukleozidas santrumpa( os) Thd, dThd atitikmenys: angl. deoxythymidine; thymidine rus. дезокситимидин; тимидин ryšiai: sinonimas – deoksitimidinas sinonimas – 1 β D 2 deoksi D ribofuranoziltimidinas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • дезокситимидин — timidinas statusas T sritis chemija apibrėžtis nukleozidas santrumpa( os) Thd, dThd atitikmenys: angl. deoxythymidine; thymidine rus. дезокситимидин; тимидин ryšiai: sinonimas – deoksitimidinas sinonimas – 1 β D 2 deoksi D ribofuranoziltimidinas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • тимидин — timidinas statusas T sritis chemija apibrėžtis nukleozidas santrumpa( os) Thd, dThd atitikmenys: angl. deoxythymidine; thymidine rus. дезокситимидин; тимидин ryšiai: sinonimas – deoksitimidinas sinonimas – 1 β D 2 deoksi D ribofuranoziltimidinas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas